Features.SiteNavigation.ProductSelector

Features.ProductSeries.Imperial Features.ProductSeries.Metric
Features.ProductSeries.FilterTitle
Features.ProductSeries.SwipeForMore
Features.ProductSeries.DeublinPartNumberDisplay Features.ProductSeries.SupplyConnectionDisplay Features.ProductSeries.RotorConnectionDisplay Features.ProductSeries.OverallLengthDisplay Features.ProductSeries.HousignDiameterDisplay Features.ProductSeries.MaxPressureDisplay Features.ProductSeries.MaxSpeedDisplay
755-746-911 2"-11.5 NPT 2-1/2"-8 NPT RH 178 mm 7.008"

1 bar Dampf

13.8 bar Wasser

15 PSI Dampf

200 PSI Wasser

750 RPM
755-702-413139 2-1/2"-8 NPT 2-1/2"-8 NPT RH 381 mm 15" 750 RPM
755-700-413 2-1/2"-8 NPT RH 750 RPM
755-780-413 2-1/2"-8 NPT RH 177.6 mm 6.992"

1 bar Dampf

13.8 bar Wasser

15 PSI Dampf

200 PSI Wasser

750 RPM
903-140-188 M16x1.5 LH, 17.993 mm pilot M16x1.5 LH, 0.708" pilot
1579-000 81 mm Flange, 81 mm pilot 3.189" Flange, 3.189" pilot 84 mm 3.307"

69 bar Hydrauliköl

1000 PSI Hydrauliköl

1500 RPM
903-120-188 G 3/8"-19 M16x1.5 LH, 17.993 mm pilot M16x1.5 LH, 0.708" pilot
1579-074 81 mm Flange, 81 mm pilot 3.189" Flange, 3.189" pilot 95.9866 mm 3.779"

69 bar Hydrauliköl

1000 PSI Hydrauliköl

BC-54165-16-50 1"-11.5 NPT 1"-11.5 NPT RH 92 mm 3.622"

8.3 bar Dampf

13.8 bar Wasser

120 PSI Dampf

200 PSI Wasser

200 RPM
BC-54165-48-50 3"-8 NPT 3"-8 NPT RH 200.152 mm 7.88"

8.3 bar Dampf

20.6 bar Wasser

120 PSI Dampf

300 PSI Wasser

200 RPM
1500-250 3/8"-18 NPT 107.95 mm Flange, 19.05 mm pilot 4.25" Flange, 0.75" pilot 84 mm 3.307"

10 bar Luft

-0.95 bar Vakuum

150 PSI Luft

-13.75 PSI Vakuum

1500 RPM
1500-000 3/8"-18 NPT 107.95 mm Flange, 19.05 mm pilot 4.25" Flange, 0.75" pilot 145.7 mm 5.736" 84.2 mm 3.315"

10 bar Luft

-0.95 bar Vakuum

150 PSI Luft

-13.75 PSI Vakuum

BC-54100-32-50 2"-11.5 NPT RH 152.4 mm 6"

17.2 bar Dampf

250 PSI Dampf

400 RPM
BC-54100-20-50 1-1/4"-11.5 NPT 1-1/4"-11.5 NPT RH 202.2 mm 7.961"
BC-54100-16-51 1"-11.5 NPT LH 92 mm 3.622"

17.2 bar Dampf

250 PSI Dampf

400 RPM
BC-54100-48-66 3"-8 NPT 203.2 mm Flange, 87.17 mm pilot 8" Flange, 3.432" pilot 339 mm 13.346" 400 RPM
BC-54400-24-66 Quick Connect, 140.208 mm pilot Quick Connect, 5.52" pilot 123 mm 4.843"

6.9 bar Thermoöl

100 PSI Thermoöl

750 RPM
BC-54100-08-50 1/2"-14 NPT RH
1005-402-448 M10x1 LH, 10.994 mm pilot M10x1 LH, 0.433" pilot 34 mm 1.339"

103.4 bar Kühlmittel

1500 PSI Kühlmittel

12000 RPM
1005-402-401 1/8"-27 NPT M10x1 RH, 11 mm pilot M10x1 RH, 0.433" pilot 34 mm 1.339"

103.4 bar Kühlmittel

1500 PSI Kühlmittel

15000 RPM
Features.ResourceLibrary.Page 1 Features.ResourceLibrary.Of 78