System Działania Deublin

System Działania Deublin (DPS)® to system rozwiązywania problemów, którego celem jest rozwój osobisty i osiąganie wyników biznesowych.  Model DPS, wzorowany na Systemie Produkcji Toyota (TPS) i opracowany przy udziale konsultantów Toyoty, to kultura organizacyjna składająca się z trzech podstawowych elementów: filozofii biznesowej, narzędzi technicznych i narzędzi zarządzania.

 

Deublin Performance System (DPS)

 

Filozofia - klient przede wszystkim - umożliwia pracownikom identyfikację możliwości poprawy i podejmowanie decyzji.  Narzędzia techniczne - produkcja odchudzona, metoda kaizen, system pull - mają na celu uwidocznienie wszelkich problemów, aby pracownicy byli w stanie je rozwiązać.  Narzędzia menedżerskie wspomagają podejmowanie decyzji i rozwój osobisty.  To zintegrowane podejście zapewnia firmie Deublin możliwości i elastyczność w radzeniu sobie z przyszłymi wyzwaniami.

DPS nie ogranicza się do produkcji: Dotyczy on każdego działu, dlatego jego nazwa brzmi System Działania Deublin. W ten sposób procesy, które obejmują wiele funkcji, mogą być wspólnie wykonywane przez wszystkich pracowników w celu ciągłego doskonalenia.

Za pośrednictwem DPS firma Deublin kontynuuje realizację wizji jej założyciela, polegającej na ciągłym wzroście i rozwoju.  Jak powiedział Luke Deubler: „My tak naprawdę jeszcze nie zaczęliśmy!”