Zwroty

Zwroty od Użytkowników Końcowych

Firma Deublin przyjmie zwrócone produkty wyłącznie, o ile zostaną spełnione WSZYSTKIE poniższe warunki:

 1. Produkt został zakupiony bezpośrednio w firmie Deublin.
 2. Produkt jest nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu firmy Deublin.
 3. Produkt został zakupiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Produkt jest standardowym, normalnie magazynowanym produktem. Nie można zwracać towarów niestandardowych ani produktów na zamówienie (MTO). Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected] lub numerem tel. +48 71 352-8152, aby potwierdzić kategorię produktu.
 5. Zwrot musi być autoryzowany przez firmę Deublin. Aby uzyskać autoryzację, należy zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod numer tel. +48 71 352-8152. Dział obsługi klienta poprosi o informacje kontaktowe oraz informacje o numerze (ach) modelu i liczbie złączy, które chcesz zwrócić, a następnie wyda numer sprawy, który MUSI znajdować się na zewnątrz przesyłki skierowanej do nas. Nie możemy przyjąć żadnych zwrotów, które nie zawierają prawidłowego numeru sprawy.
 6. Zwracane produkty muszą zostać wysłane za przedpłatą do najbliższej placówki Deublin.
 7. Opłaty za ponowne magazynowanie będą miały zastosowanie do wszelkich zwracanych produktów w następujący sposób:
  • 25%; w zależności od oceny zwracanych przedmiotów
  • 10%; jeśli zostało złożone zamówienie wymiany na prawidłowe elementy
  • 0%; jeśli błąd jest po stronie firmy Deublin

Zwroty od Autoryzowanych Dystrybutorów

W czerwcu/lipcu każdego roku firma Deublin przyjmie zwrot zapasów Dystrybutora pod następującymi warunkami:

 1. Lista musi zostać wcześniej wysłana do Działu Obsługi Klienta firmy Deublin w celu autoryzacji. Lista taka musi zawierać numery pozycji, kody daty produkcji i ilość zwracanych pozycji.
 2. Wszystkie zwracane pozycje muszą być zakupione nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 24 miesiące przed datą zwrotu.
 3. Produkt musi być standardowym, normalnie magazynowanym produktem. Nie można zwracać towarów niestandardowych lub produkowanych na zamówienie (MTO). Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected] lub numerem tel. +48 71 352-8152, aby potwierdzić kategorię produktu.
 4. Zwrot musi być autoryzowany przez firmę Deublin. Zwroty muszą zostać zatwierdzone przez firmę Deublin w terminie między 1 czerwca a 15 lipca. Aby uzyskać autoryzację, należy zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod numer tel. +48 71 352-8152.  Dział obsługi klienta poprosi o informacje kontaktowe oraz informacje o numerze (ach) modelu i liczbie złączy, które chcesz zwrócić, a następnie wyda numer sprawy, który MUSI znajdować się na zewnątrz przesyłki skierowanej do nas. Nie możemy przyjąć żadnych zwrotów, które nie zawierają prawidłowego numeru sprawy.
 5. Zwracane produkty muszą zostać wysłane za przedpłatą do najbliższej placówki Deublin.
 6. Firma Deublin zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej zwrotów w dowolnym momencie bez powiadomienia. Polityka dotycząca zwrotów publikowana w dowolnym czasie lub okresowo na Witrynie będzie uważana za Oświadczenie dotyczące zasad dokonywania zwrotów obowiązujące w danym czasie. Kontynuując korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian, wyraźnie akceptujesz i zobowiązujesz się przestrzegać warunków określonych w zmienionym Oświadczeniu dotyczącym zasad zwrotu i anulowania.

Zwroty gwarancyjne

W przypadku awarii złącza obrotowego w okresie gwarancyjnym, kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o gwarancji lub wypełnij jeden z poniższych formularzy oceny gwarancji:

Formularz oceny dotyczący gwarancji na złącze obrotowe

Formularz oceny dotyczący gwarancji na złącze elektryczne