Standard

Obrotowe złącza elektryczne wytrzymują miliardy obrotów

Do zasilania

Obrotowe złącza elektryczne Deublin są dostępne w różnych konfiguracjach wytrzymujących trudne warunki pracy. Obrotowe złącza elektryczne, niezależnie od tego, czy posiadają kable, często wymagają złączek, aby spełnić wymagania w ramach danego zastosowania.

Do przesyłania sygnałów

Obrotowe złącza elektryczne Deublin stanowią unikalne projekty gwarantujące niezawodne połączenia.

Do zasilania i sygnału

Do zastosowań wymagających przesyłania mocy i sygnału zapewniony jest unikalny interfejs do zasilania silników i podłączania przetworników