Standard

Obrotowe złącza elektryczne wytrzymują miliardy obrotów

Do zasilania

Obrotowe złącza elektryczne Deublin są dostępne w różnych konfiguracjach wytrzymujących trudne warunki pracy. Obrotowe złącza elektryczne, niezależnie od tego, czy posiadają kable, często wymagają złączek, aby spełnić wymagania w ramach danego zastosowania.