Z otworem centralnym

Wytrzymała konstrukcja do każdego zastosowania

Do zasilania

W obrotowych złączach elektrycznych z otworem centralnym wymiary odgrywają dużą rolę, tak by móc zachować odpowiedni kanał wewnętrzny. 

Sygnałowe

Do zastosowań, w których wymagane jest przesyłanie sygnałów analogowych i sygnałów małej mocy z lub bez sygnałów cyfrowych, jednak z centralnym otworem przez złącze.

Kombinowane - zasilanie i sygnał

Aby jednoczesne przesyłanie mocy i sygnału było możliwe , obrotowe złącze elektryczne z otworem centralnym musi posiadać odpowiednie wymiary.